Reklamácie


Reklamácie

035/ 777 82 06035/ 777 82 06amácie sa riešia telefonicky na čísle 035/ 777 82 06 alebo e-mailom na adrese sport@trops.sk
Kupujúci sa zaväzuje tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné poškodenia. Prípadné poškodenia je potrebné ihneď, najneskôr však do 48 hodín nahlásiť telefonicky alebo e-mailom. Za chyby spôsobené prepravcom neručíme.
Postup pri reklamácii:
1. informujte nás o reklamácii telefonicky alebo e-mailom
2. tovar zašlite ako doporučený balík (nie na dobierku) na našu adresu
3. do zásielky uveďte dôvod reklamácie a vašu adresu
4. priložte k zásielke kópiu dokladu o nadobudnutí reklamovaného tovaru v našom obchode (faktúry).
Po obdržaní reklamovaného tovaru vás budeme bezodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodneme sa s Vami na vyriešení vzniknutého problému. Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru. Reklamačná doba začína plynúť dňom, kedy predajca zásielku s reklamáciou prevzal a končí dňom, kedy predajca zásielku s vyreklamovaným tovarom odoslal (rozhoduje pečiatka podacej pošty).
Poštovné a balné predajca nevracia, rovnako ani poplatky na doručenie reklamovaného tovaru.
Za prípadnú stratu zásielky reklamovaného tovaru smerom od zákazníka k predajcovi predajca nezodpovedá.
Predajca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym skladovaním výrobku a na poškodenie zavinené doručovateľom.
Upozornenie: viditeľne poškodený tovar nepreberajte!

Výmena tovaru

V prípade, že Vám nevyhovuje objednaný tovar zašlite nám tovar naspäť na našu adresu a my Vám tovar vymeníme za inú veľkosť alebo iný tovar.
V súlade s ustanovením §12 odst. 1 c. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. V prípade, ak spotrebiteľ využije právo na odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote berie na vedomie, že dodávateľ je oprávnený požadovať náhradu preukázateľne vynaložených nevyhnutných nákladov spojených s odstúpením od zmluvy.
Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom balení. V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar.

Na tovar sa vťahuje zákonom stanovená zákonná záručná doba 6 - 24 mesiacovň/podľa výrobku/, pokiaľ nie je pri tovare uvedené inak.

 

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info
×